Helseledelse engasjerte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Foredraget «Helseledelse på ville veier? Dressur eller tilrettelegging – hva er god ledelse?» skapte engasjement da Oslo legeforening inviterte til årsmøte og temamøte i juni.

  Svein Aarseth ble gjenvalgt som leder for fjerde gang. Foto Daniel Wærnes
  Svein Aarseth ble gjenvalgt som leder for fjerde gang. Foto Daniel Wærnes

  Denne gang hadde foreningen valgt å starte møtet med arbeidsfaglig og historisk påfyll. Bitten Nordrik fra De Facto, kunnskapssenteret for fagorganiserte var invitert til å gi nettopp dette.

  Nordriks foredrag fikk hele salen engasjert. Temaet var med andre ord både relevant og aktuelt, og en rekke av poengene hun la frem beskrev situasjonen mange opplever ved Oslosykehusene. De mange avklarende spørsmålene og gode innspillene fra de fremmøtte som så fulgte, holdt diskusjonen i gang i lang tid etter at foredraget var over.

  Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening, takket varmt for foredraget og overrakte Nordrik en blomsterbukett på vegne av lokalforeningen. Nordrik på sin side takket for salens engasjement, og lovet å komme tilbake neste gang hun ble invitert.

  Svein Aarseth gjenvalgt som leder

  Svein Aarseth gjenvalgt som leder

  Det er stor aktivitet i Oslo legeforening. Samhandlingsreformen, spesialisthelsetjenesten, OUS, storbylegevakt i Oslo og elektronisk samhandling i helsetjenesten er noen av områdene de har jobbet med. Svein Aarseth stilte til gjenvalg som foreningens leder og ble enstemmig gjenvalgt. Han kan dermed ta fatt på sin fjerde periode som leder av lokalforeningen i Oslo.

  Årets Oslolege 2013

  Årets Oslolege 2013

  Årsmøtet ble avsluttet med utnevnelsen av årets Oslolege 2013. I år ble utmerkelsen gitt professor i geriatri og overlege ved Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, Torgeir Bruun Wyller. Wyller fikk utmerkelsen for sitt utrettelige arbeid som kliniker, forsker og underviser, og for sitt glødende engasjement i kampen om å ta faget tilbake.

  Wyller vakte stor oppsikt da han skrev kronikken Det vanstyrte sykehus i Aftenposten, der han ga uttrykk for den store misnøyen rundt prosessen av sammenslåingen av Oslosykehusene. Han er også kjent som en av frontfigurene i den såkalte «Helsetjenesteaksjonen».

  Mange har lest kronikken i Tidsskriftet «Ta faget tilbake» som han skrev sammen med ni andre, en kronikk som ble slått opp stort i nasjonale medier og som førte til debatt (1).

  I styrets begrunnelse av Wyller som årets Oslolege stod følgende: «Med engasjement, stor arbeidskapasitet, mot og kunnskap, alltid saklig, men intens, ønsker han å samle oss til et faglig og verdibasert oppgjør mot økende økonomistyring.»

  Prisen som årets Oslolege består av et litografi, og et reisestipend på 10 000 kroner. Wyller valgte å donere reisestipendiet til bruk for Helsetjenesteaksjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media