Kommentar

Medikasjon - pårørende kontra lege. Hvem vet hva som er be

Randi Remen
Interessekonflikt:  Nei

I tilfeller hvor pasienten selv ikke er i stand til ta avgjørelser på egne vegne, bør nærmeste pårørende som regel, i møte med behandlende lege, gjøres kjent med hvilke medisiner som gis, deres virkning og hvorfor medisinen(e) anbefales. Ved evt. uenighet bør saken tas opp i et møte med avdelingslege og behandlende lege. Legene vet mer om medikamenter enn de fleste pårørende, men bør likevel være lydhøre overfor pårørende som kjenner pasienten best. Til syvende og sist må legene avgjøre! Umedisinert kan pasienten bli ekstremt ressurskrevende!

Published: 13.06.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media