Kommentar
Medikasjon - pårørende kontra lege. Hvem vet hva som er be