Kommentar

Symbolsak?

Jon Henrik Laake
Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei

Rituell omskjæring av gutter er bare ett av en lang rekke inngrep der indikasjonen er tvilsom og nytteeffekten udokumentert. Vil motstanderne av omskjæring engasjere seg like sterkt mot andre former for udokumentert behandling? Eller er dette bare en symbolsak?

Published: 01.05.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media