Kommentar

Statusrapport og helse og omsorgstjenester

Odd GRann
Leder av Sentral Eldreråd i Oslo
Interessekonflikt:  Ja

Bare et lite kompliment for dette initiativ. Det er høyst påkrevet med å ajourføre "Når du blir gammel og ingen vil ha deg". Behovet er større i dag enn det var den gang den ble skrevet første gang.

Lykke til, og så et avsluttende spørsmål: Jeg går ut fra at dere har med seniorer i arbeidet, for eksempel i referansegruppen ?

Gode tanker

Odd Grann

Published: 23.05.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media