Kommentar

Gjerne på nett

Tore Olai Høghjelle
Høghjelle Legekontor
Interessekonflikt:  Nei

Det hadde vært fint om vi kunne fått den nye Veilederen og kommentarutgaven til Fastlegeordningen ut på nett. Jeg tenkte å lenke til den fra mine nettsider. Av og til lurer vi, pasienter og andre på informasjon som var godt beskrevet her, og da er den beste måten å spre korrekt og god informasjon å kunne henvise til innholdet elektronisk. Med forbehold om at den allerede er publisert elektronisk, men jeg har søkt og fant det hvert fall ikke :-)

Published: 24.04.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media