Nevrografi ved karpaltunnelsyndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kari Todnem, Trond Sand

  Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 171

  I nr. 2/2013 side 171 skal benevningen i illustrasjonens midterste boks være: Langfinger 48 m/s, Lillefinger 59 m/s, Ringf.med 44 m/s og Ringf.uln 63 m/s.

  Vi viser her bare et utsnitt av figuren i rettet versjon. Figuren ligger rettet i sin helhet på nettet. Vi beklager feilen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media