Bill.mrk. 50 % arbeidsledig lege søker jobb

Artikkel

Det kunne vært en annonse i Tidsskriftet, tenker jeg. Eller tittelen på en kommentarartikkel eller i spalten Personlig opplevelser, rett før jobbannonsene og kursene og listen over nye ferdige spesialister.

Nok en e-post i dag: «… det er foretatt ansettelse … velkommen til å søke andre utlyste stillinger…» Den niende stillingen jeg ikke har fått. Enda er det to søknader uten svar, og det kan jo være at den overlegen kontakter meg etter møtet jeg selv ba om. Der jeg ga ut kopi av CV, autorisasjon, kursbevis på alle grunnkurs i «min» spesialitet, utallige kurs og en toårig deltidsutdanning som er relevant og all min «interessante erfaring».

Jeg savner jobben min, og de savner meg. Det er mer enn nok å gjøre – ventelistene er lange og sykehuset sliter med både fristbrudd og brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder legene. Overlegen ville gjerne ansette meg videre, men svaret fra administrasjonen er at jeg ikke kan «blokkere» ett helt lege-ID-nummer. «Det er nødvendig for oss å ha alle våre stillinger besatt 100 %,» som det sto i brevet fra avdelingssjefen etter at de hadde gitt stillingen til en med lengre tid igjen til ferdig spesialist. De hadde til og med undersøkt på forhånd at de ikke hadde plikt til å tilrettelegge stillingen for meg. Inkluderende arbeidsliv? Arbeidslinja? Hele folket i arbeid?

Siden jeg ikke kan jobbe 100 %, får jeg ikke jobb. Siden jeg ikke får jobb, får jeg ikke tellende tjeneste i spesialistutdanningen og kommer heller ikke videre i spesialiseringen. Jeg er for ung til å vente på alderstrygd, for frisk for uføretrygd og for høyt utdannet til å få omskolering. Nav har heldigvis vært greie – «Du søker jo jobber, gjør du ikke?» og «Du ville vel fått jobb om du var frisk?».

Råd til andre leger

Aldri så galt at man ikke kan brukes til noe for andre, til skrekk og advarsel eller for å gi råd til kolleger.

Bli ikke syk

Bli ikke syk, i hvert fall ikke med en usynlig sykdom. Og du bli syk, så velg en sykdom med en kombinasjon av tall og bokstaver som gir den rette responsen fra kolleger.

Ikke fortell sannheten

Lyv – eller ikke fortell hele sannheten. Ikke skriv i jobbsøknaden at du er syk eller bare kan jobbe deltid. På jobbintervjuer kan du fortelle at du bare er interessert i deltidsstilling – da tror de på den andre siden av bordet at du har en spennende deltidsjobb eller kanskje forsker på si. At deltidsjobben er å gjøre ditt for å holde deg frisk, ved å trene kroppen og øve på å la andre gjøre mest mulig husarbeid, er overflødig informasjon.

Ikke si opp

Ikke si opp jobben. Selv om arbeidsgiver i alle møter sier «Du er velkommen tilbake når du er helt frisk» og du selv har innsett at du kanskje aldri blir «helt frisk» og du har dårlig samvittighet for å «blokkere» en utdanningsstilling, må du ikke si opp jobben. Syke leger har samme rettigheter som andre syke.

Bruk kontaktene dine

Selv om det ikke har hjulpet meg å sende e-post til andre leger i spesialisering for å høre om det finnes noen som ikke bruker hele lege-ID-nummeret sitt pga. sykdom, forskning eller små barn. Meld deg på kurs og konferanser om du har råd til det og selg deg selv. Be om møter med overleger som bedre enn administrasjonen kan verdsette din kompetanse og tipse deg om muligheter for jobb.

Tegn uføreforsikring

På grunn av min private uføreforsikring fra mine år som kommunelege slipper jeg i alle fall å ha økonomiske problemer i tillegg til å være syk og arbeidsledig, for «lønnen» fra Nav og SOP er betydelig mindre enn lønnen du er vant til.

Ny jobb?

Nei, nå får jeg legge meg. Kanskje det er noen nye stillinger å søke på i morgen på legejobber.no.

Ufrivillig arbeidsledig lege

Anbefalte artikler