Kommentar
Pregabalin og gabapentin bør være i reseptgruppe C