Kommentar

Misvisende

Terje L. Berstad
Public Mode
Interessekonflikt:  Nei

Melbergs figur og utsagnet: "Utregningen viser at det har mindre betydning i denne sammenligningen om man bruker det generelle prisnivået i Norge eller Eurostats indeks for helsepriser." er feil. Forskjellen mellom generelt prisnivå og prisnivå for helsetjenester i 2011 er 18,2% hos Eurostat. Det har stor betydning. Forskjellen 2009 betyr ca. 16mrd og det dekker mange behandlinger. Melberg kan ha brukt OECD sin paritet for 2008. Der er USA basislandet. Melberg har selv påvist høyt lønnsnivå innen helse i USA i sine tidligere arbeider. Pariteten er dermed ikke egnet.

Antar vi er enige om at Norge som rikt land kjøper usedvanlig lite helsetjenester. Helseutgiftene er ikke større enn det, uansett om vi måler det i dollar eller som «alternativ kostnad». Vi har et høyt kostnadsnivå, men dette er båret frem av en norsk tradisjon om å fordele rikdommen. Vi har fordelt landets inntekter slik at gjennomsnittslønnen er høy sammenliknet med andre land. Antakelig har vi gjort dette i større grad enn noen annen sivilisasjon. Dette er noe vi skal være stolte av. Kravet har altså ikke vært økt produktivitet for høyere lønn.

Published: 19.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media