LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Plagiat er å stjele andres arbeid. Det er vitenskapelig uredelig

Du skal ikke stjele

Eksekutiv svikt etter hjerneslag

Når hjerneslagrammede blir sittende initiativløse hjemme, ute av stand til å planlegge og gjennomføre aktiviteter, kan årsaken være eksekutiv svikt. Tilstanden blir ofte oversett, og behandling finnes. Tester for eksekutiv svikt bør brukes mer systematisk i slagenheter og poliklinikker.

Når styrmannen svikter

Eksekutiv svikt etter hjerneslag

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon

Torticollis hos barn kan av og til skyldes atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. Dersom diagnosen stilles senere enn etter tre måneder, er kirurgi som oftest eneste behandlingsalternativ. Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet ble seks barn operert for tilstanden i perioden 2006 – 10.

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis

Epilepsi hos eldre

Det er nå høyere forekomst av epilepsi hos eldre enn hos barn og unge. Epileptiske anfall hos eldre kan være atypiske, og blir ofte oversett eller mistolket. Eldre er mer utsatt for bivirkninger av antiepileptisk medikasjon, og bør ha lav startdose og langsom opptrapping.

Epilepsi hos eldre

Når roboter styrer sykehus

Det er strenge regler for hva slags gaver vi kan motta i vårt arbeid som helsepersonell. Når sykehuset selv blir tilbudt en gave, finnes det også retningslinjer, men disse er mindre tydelige og åpner for mye – bare saken styrebehandles. Sørlandet sykehus takket ja til en kirurgisk robot fra en privat giver. Men roboten kom med en premiss om motytelse. Kan private givere styre prioriteringer i offentlige sykehus?

Når roboter styrer sykehus

Anbefalte artikler