Standardverk om kolorektal kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Corman, Marvin L.

  Corman’s colon and rectal surgery

  6. utg. 1 564 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. Pris USD 369

  ISBN 978-1-4511-1114-9

  I forordet skriver Corman at det i boken ikke finnes hellige sannheter eller diktater. De 34 kapitlene reflekterer derfor de 37 medforfatternes personlige meninger, kunnskaper og erfaring, selv om man nok kan merke Cormans hånd i det meste. Han er eneforfatter eller medforfatter av 11 kapitler. Med seg har han tre medredaktører: Roberto C. M. Bergamaschi, R. John Nicholls og Victor W. Fazio. Av de øvrige forfatterne er alle unntatt fire fra USA, hvilket nok preger utgivelsen noe. Den dekker alle områder innen kolorektal kirurgi. Kapitlene avsluttes gjerne med en generell kommentar og/eller forfatterens mening.

  Utformingen er tradisjonell – innledningsvis er det kapitler om anatomi, embryologi og colons fysiologi, etterfulgt av kapitler om spesifikke kirurgiske temaer. Det er rikelig med illustrasjoner – fremragende, instruktive bilder med trinnvis fremstilling av kirurgiske prosedyrer.

  I tråd med Cormans interesse for medisinsk historie er korte vignetter med bilder av kirurger og vitenskapsmenn som har hatt betydning for kolorektal kirurgi innsprengt i teksten, noe som nok mange vil verdsette.

  Kunnskap om anorektal fysiologi er vesentlig for alle som utfører kolorektal kirurgi, og i et kapittel om oppbygging av et rektalfysiologisk laboratorium beskrives samtlige tilgjengelige tester med fortolkning.

  Kolorektale manifestasjoner av aids (hiv), et viktig og ofte forsømt område, er viet et eget kapittel.

  I den utmerkede seksjonen om laparoskopisk tykktarms- og endetarmskirurgi beskrives samtlige aktuelle inngrep detaljert – oppsett, utføring, komplikasjoner, fordeler og ulemper, ledsaget av instruktive bilder og figurer. Særskilt oppmerksomhet er viet kikkhullskirurgi for tykktarms- og endetermskreft, inkludert robotkirurgi. Dette er betimelig, ettersom man må forvente at kikkhullskirurgi ved disse kreftformene vil bli vesentlig mer vanlig i fremtiden. I det omfangsrike avsnittet om fekal inkontinens behandles årsakssammenhenger og behandlingsalternativer på en eksemplarisk måte. Kapitlet er en tilgang for alle som vil skaffe seg en oversikt over dette intrikate problemkomplekset. Mye plass er viet beskrivelse og kritisk evaluering av ulike former for nervestimulering for behandling av avføringsinkontinens, et svært aktuelt tema.

  I kapitlet om endetarmskreft er det brukt mye spalteplass på betydningen av fascieforholdene for radikal operasjon, og det beskrives hvordan anatomien historisk er blitt kartlagt. Forfatterens egen teknikk er nøye beskrevet, med utmerkede illustrasjoner. Ved rectumamputasjon for cancer bruker han konvensjonell teknikk, som beskrevet av Miles. I de senere år er det blitt hevdet at denne teknikken ikke er omfattende nok, og ekstralevatorisk reseksjon anbefales av noen. Forfatteren mener at konvensjonell teknikk, dersom den er korrekt utført, gir like gode resultater og argumenterer for det.

  Generelt belyses hvert enkelt tema ut fra patofysiologiske og kliniske aspekter, og ulike behandlingsalternativer vurderes kritisk. Eksempler er de velskrevne og omfangsrike kapitlene om kirurgisk behandling av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

  Corman’s colon and rectal surgery er nyttig for alle kirurger som praktiserer tykktarms- og endetarmskirurgi, etablerte så vel som dem under utdanning. Særskilt vil jeg fremheve de fremragende og detaljerte illustrasjonene. Dette er en utmerket referansebok, ikke minst på grunn av det store antall referanser som ledsager hvert kapittel. Positivt er det at det medfølger en personlig kode som gir tilgang til innholdet online, fullt søkbart.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder oppgir at han er medforfatter på noen artikler publisert av Bergamaschi sent på 1990-tallet, men at dette forhold ikke har hatt betydning for hans anmeldelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media