Kommentar
Voksne pasienter med Downs syndrom og preoperative nakkebild