Kommentar
Den Gud gir et embete,gir han også forstand