Kommentar

Økonomiske fundamentalister

Steinar Solberg
Thoraxkir. avd., Rikshospitalet, OUS
Interessekonflikt:  Nei

Professor Jon Magnussen synes nok en gang at det er viktig å rykke ut og kritisere de som kritisere makthaverne i sykehusene. Han etterspør belegg for påstander om at økonomi er den sterkeste styringsideologi. Om jeg skal bruke Magnussens egen retorikk og sarkasme vil jeg som svar på det ganske enkelt invitere ham til et besøk i virkeligheten. Her i de sammenslåtte og skadete Oslosykehusene var tidlig et spørsmål fra toppledelsen: "Hvor kan vi hente kjappe gevinster?" En avdelingssjef omtalte nylig i samband med å innføre en ny behandling i sykehuset at det må presenteres som en "business case". Siden starten av OUS-prosessen har jeg selv knapt opplevd et spørsmål fra ledelsen om kvalitet og humanisme. Spørsmålene om økonomi er utallige.

Drengestuehumoren i sykehuset omtaler historien om da det var uår og hungersnød i Ukraina. Dette ble rapportert gjennom leddene i Sovjetsystemet og da det nådde Kreml sa rapporten at det hadde vært kronår. Et av problemene i vårt gigantsykehus er en svært forskjellig virkelighetsoppfatning og beskrivelse mellom oss som møter pasientene på den ene side og administrasjon, ledelse, politikere, rådyre konsulenter og utenforstående meningsbærere på den annen. Vi opplever at den virkelighet som ikke fremkommer i et Excel-ark ikke betyr noe.

Det var uår i Ukraina! Vårt sykehus er styrt av økonomiske fundamentalister selv om det ikke kan leses ut av Excel-arkene!

Steinar Solberg
Overlege dr. med., tillitsvalgt
Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet

Published: 14.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media