Kommentert artikkel
Kommentar

Statistisk betenkelig

Vegard Lysne
UiB
Interessekonflikt:  Ja

Jeg sliter litt med å få tak i hva Arnesen mener med følgende:
"Det er statistisk betenkelig å justere for serumkolesterol, da dette jo overser den effekten mettet fett har for kolesterolnivået. (og hjerte- og karsykdom). Dette kalles å overjustere, noe som kan gi upålitelige resultater"

Det Storhaug kritiserer er at Helsedirektoratet baserer seg på en subanalyse fra metaanalysen til Skeaff&Miller, der man ekskluderte de studiene der intervensjonen ikke førte til endring i kolesterolnivået. Da stod man igjen med tre studier.

Jeg er enig i at det er statistisk betenkelig å isolere disse tre studiene og bruke denne subanalysen som grunnlag for offentlige kostråd.

Published: 09.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media