Kommentert artikkel
Kommentar

Observasjonsstudier upålitelige

Erik Arnesen
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Skeaff & Miller (2009) som Storhaug siterer her, påpeker jo at å erstatte mettet fett med flerumettet fett viste signifikant redusert risiko når det var en effekt på kolesterolnivåene (RR for dødelig hjerte- og karsykdom: 0,52). De fant også at en høy flerumettet/mettet fett-ratio reduserte risikoen for kardiovaskulære hendelser (RR 0,68). Det er statistisk betenkelig å justere for serumkolesterol, da dette jo overser den effekten mettet fett har for kolesterolnivået. (og hjerte- og karsykdom). Dette kalles å overjustere, noe som kan gi upålitelige resultater

Skeaff & Miller sier jo også at de manglende resultatene fra observasjonsstudiene ikke avviser betydningen av flerumettet fett, men at dette reflekterer de mange metodiske svakhetene i slike studier: «Furthermore, the evidence from cohort studies of dietary intake of fats and CHD is mostly unreliable (with a few exceptions) because most studies have ignored the effects of measurement error and regression dilution bias.»

Published: 03.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media