Kommentar

Angelsaksisk ‘capitalization’ i medisinsk terminologi

Arnoud van den Eerenbeemt
Springer-forlag
Interessekonflikt:  Nei

Bildet viser et anatomisk begrep i sju språk, med stor første bokstav uansett vedrørende språket. Dette er en terminologisk uønskelig vane. Mange fremmedspråklige anatomiske atlanter (ikke bare tyskspråklige) skriver samtlige latinske begrep med første bokstav der dette er unødvendig: engelsk ‘hip’ = latinsk ‘coxa’ = norsk ‘hofte’ = tysk ‘Hüfte’ osv. Denne uvanen fører til en meningsløs og riktignok angelsaksisk ‘capitalization’. Forøvrig brukes iallfall i Nederland ‘hoftehode’ som oftest istedenfor ‘femurhode’.

Published: 12.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media