Metabolsk syndrom i Sri Lanka

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Metabolsk syndrom er svært vanlig i Sri Lanka og opptrer hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det viser funn fra en nylig publisert studie.

  Ifølge tidligere forskning er metabolsk syndrom vanligere blant sørasiatiske innvandrere i USA sammenliknet med opprinnelige kaukasiere. Det er imidlertid få representative undersøkelser på forekomsten i sørasiatiske land.

  Studien fra Sri Lanka beskriver utbredelsen av metabolsk syndrom i den voksne srilankiske befolkning. I den populasjonsbaserte tverrsnittsundersøkelsen med 4 485 deltakere, og en responsrate på 89,7 %, blir forekomsten sammenholdt med sosiodemografiske, kliniske og biokjemiske parametre (1).

  Metabolsk syndrom ble definert i henhold til kriteriene i International Diabetes Federation. Syndromet var hyppigere hos kvinner (28,3 %) enn hos menn (18,4 %). Videre var det flere i den urbane befolkningen som hadde det sammenliknet med folk på landsbygda – 34,8 % versus 21,6 %. Forekomsten var også høyest hos personer med høy utdanning og høy inntekt, og omvendt proporsjonal med aktivitetsnivå.

  Forskerne fant at nesten en firedel av den voksne befolkningen på Sri Lanka hadde metabolsk syndrom. De konkluderer med at det er viktig å innføre helhetlige og flerfaglige tiltak på både individ- og samfunnsnivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media