Skandinavisk stipend til ung norsk thoraxkirurg

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2247

  I Tidsskriftet nr. 19/2012, side 2247 skal det ved bildet stå: Foto Roy Trondsen, Universitetet i Oslo

  3. avsnitt i teksten skal begynne slik: Bjørnstad tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1999, …

  Vi beklager feilene, de er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media