Skandinavisk stipend til ung norsk thoraxkirurg

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2247

I Tidsskriftet nr. 19/2012, side 2247 skal det ved bildet stå: Foto Roy Trondsen, Universitetet i Oslo

3. avsnitt i teksten skal begynne slik: Bjørnstad tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1999, …

Vi beklager feilene, de er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler