Kommentar
Legemiddelbruk, høner, egg og kanskje inflammasjon?