LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Tidsskriftet kommer på nytt papir. Samtidig lanserer vi iPad-versjonen. Til sammen representerer de det beste fra to verdener

Tidsskriftet på iPad – legers lesevaner endres

Legemiddelanalyser anno 2012

Måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod kan være nyttig i mange kliniske situasjoner, bl.a. for å optimalisere doseringen. 49 laboratorier i Norge utfører legemiddelanalyser i blod, serum eller plasma, i alt 151 ulike typer analyser. De fleste analyse-typene gjelder psykofarmaka og antiepileptika. Repertoaret er i stadig endring.

Legemiddelanalyser i Norge

Utredning av angioødem

Angioødem kan være en potensielt livstruende tilstand, både med og uten samtidig urticaria. Tilstanden kan utløses av legemidler eller skyldes medfødt eller ervervet mangel på eller nedsatt funksjon av enzymet C1-inhibitor. I de fleste tilfellene er årsaken likevel ukjent. Behandlingen er avhengig av om tilstanden er knyttet til histaminfrigjøring eller ikke.

Angioødem – udredning og behandling

Behandling ved fødselsasfyksi

Fødselsasfyksi kan forårsake alvorlig sykdom og død. Terapeutisk hypotermi 6 – 24 timer etter den hypoksiske hendelsen kan begrense de nevrologiske skadene. Bruk av xenongass, allopurinol og erytropoetin kan muligens forsterke denne nevroprotektive effekten og er under utprøvning.

Nevroprotektiv behandling ved fødselsasfyksi

Persontilpasset kreftbehandling

Med ny teknologi for DNA-sekvensering kan man påvise genmutasjoner av betydning for maligne svulsters prognose og følsomhet for behandling. Genomsekvensering kan gjøre det mulig å individualisere kreftbehandlingen. Dagens prinsipper for legemiddelutprøvning vil bli satt på prøve.

Genomsekvensering for persontilpasset kreftbehandling

Anbefalte artikler