()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Tidsskriftet kommer på nytt papir. Samtidig lanserer vi iPad-versjonen. Til sammen representerer de det beste fra to verdener

  Tidsskriftet på iPad – legers lesevaner endres

  Legemiddelanalyser anno 2012

  Legemiddelanalyser anno 2012

  Måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod kan være nyttig i mange kliniske situasjoner, bl.a. for å optimalisere doseringen. 49 laboratorier i Norge utfører legemiddelanalyser i blod, serum eller plasma, i alt 151 ulike typer analyser. De fleste analyse-typene gjelder psykofarmaka og antiepileptika. Repertoaret er i stadig endring.

  Legemiddelanalyser i Norge

  Utredning av angioødem

  Utredning av angioødem

  Angioødem kan være en potensielt livstruende tilstand, både med og uten samtidig urticaria. Tilstanden kan utløses av legemidler eller skyldes medfødt eller ervervet mangel på eller nedsatt funksjon av enzymet C1-inhibitor. I de fleste tilfellene er årsaken likevel ukjent. Behandlingen er avhengig av om tilstanden er knyttet til histaminfrigjøring eller ikke.

  Angioødem – udredning og behandling

  Behandling ved fødselsasfyksi

  Behandling ved fødselsasfyksi

  Fødselsasfyksi kan forårsake alvorlig sykdom og død. Terapeutisk hypotermi 6 – 24 timer etter den hypoksiske hendelsen kan begrense de nevrologiske skadene. Bruk av xenongass, allopurinol og erytropoetin kan muligens forsterke denne nevroprotektive effekten og er under utprøvning.

  Nevroprotektiv behandling ved fødselsasfyksi

  Persontilpasset kreftbehandling

  Persontilpasset kreftbehandling

  Med ny teknologi for DNA-sekvensering kan man påvise genmutasjoner av betydning for maligne svulsters prognose og følsomhet for behandling. Genomsekvensering kan gjøre det mulig å individualisere kreftbehandlingen. Dagens prinsipper for legemiddelutprøvning vil bli satt på prøve.

  Genomsekvensering for persontilpasset kreftbehandling

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media