()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Ledelse av kliniske avdelinger skjer ikke gjennom brosjyrer, powerpointpresentasjoner og intensjonserklæringer

  Et ganske stort ansvar

  Behandling mot kronisk smerte

  Behandling mot kronisk smerte

  Nesten 2 % av oss får smertestillende legemidler på blåresept mot smerter som ikke er relatert til kreft. Dette er langt færre enn antallet personer som i epidemiologiske studier angir å ha kroniske smerter. Er behandlingen av kroniske smerter god nok?

  Behandling av kronisk ikke-malign smerte

  Analgetika med refusjon ved kroniske smerter

  Kreftrisiko etter infertilitetsbehandling?

  Kreftrisiko etter infertilitetsbehandling?

  Det er ingen klar sammenheng mellom bruk av ovulasjonsstimulerende medikamenter ved assistert befruktning og økt risiko for kreft i bryst, ovarier, cervix eller uterus. Infertilitet i seg selv kan ha sammenheng med økt risiko for enkelte kreftformer.

  Infertilitetsbehandling og kreftrisiko

  Eldre mann med hjertesvikt

  Eldre mann med hjertesvikt

  Hjertesvikt kan ha mange årsaker – vanligst er klaffesykdom, koronarsykdom og primær myokardsvikt. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å ta biopsi eller gjøre isotopundersøkelser for å komme frem til riktig diagnose. Vurdering av indikasjon og tolking av funn krever lang erfaring.

  En eldre mann med hjertesvikt

  Utredning av hjertesvikt – ikke alltid lett

  Mot blodforsyningskrise?

  Mot blodforsyningskrise?

  Norge er ikke lenger selvforsynt med plasmaprodukter. Underskuddet dekkes fra det kommersielle markedet, der plasma fra betalte blodgivere inngår som kilde. Øker forbruket av celleholdige blodprodukter ytterligere, kan det oppstå en landsomfattende forsyningskrise. Hvordan kan balansen gjenopprettes?

  Går det mot blodforsyningskrise i Norge?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media