E.S. Husebye svarer:

Eystein Sverre Husebye Om forfatteren
Artikkel

Kollega Tor Einar Calisch påpeker helt korrekt orddelingsfeilen i overskriften på steroidkortet. Den snek seg dessverre inn «under radaren» til alle forfatterne. Medisinsk redaktør så feilen, men da var kortet allerede trykt. I neste utgave vil dette definitivt bli rettet opp. Samtidig gleder vi oss over at kortet har fått oppmerksomhet, og jeg vil på vegne av medforfatterne benytte anledningen til å oppfordre alle leger til å gjøre seg kjent med det nye steroidkortet.

Anbefalte artikler