Stata – en hybrid av SPSS og R

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Midtbø, Tor

  Stata

  En entusiastisk innføring. 159 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 279

  ISBN 978-82-15-01958-1

  SPSS er den klassiske programvarepakken for statistiske analyser innenfor medisin og samfunnsfag. Statistikkprogrammet R er en programvarepakke for statistikere og ubrukelig for dem som ikke kan programmere. Stata er en programvarepakke som kan beskrives som en hybrid av SPSS og R. Alle programvarene har grafiske brukergrensesnitt med diverse menyer og dialogbokser og inneholder de elementære statistiske analysemetodene. De store forskjellene ligger i mulighetene til å redigere data og grafikk. En annen viktig forskjell er muligheten til å skrive syntakser og kompliserte regresjonsanalyser.

  Boken består av seks deler. Første del er en forklaring av hvordan Stata visuelt fremtrer – en innføring i det grafiske brukergrensesnittet. Deretter kommer et kapittel om databehandling og konstruksjon av variabler. Til slutt kommer fire kapitler om statistiske analyser (univariat analyse, bivariat analyse, enkel regresjon og multippel regresjon). Det er ikke noe eget kapittel om hvordan man kan redigere grafikk. Inndelingen illustrerer hva som er Statas svakhet. SPSS er overlegent bedre på dataredigering, og grafikken i Stata er like dårlig som i SPSS.

  Alle kapitlene er delt inn i underkapitler og avsnitt med overskrifter slik at man lett kan orientere seg. I tillegg er skriften i alle kommandoer i Stata uthevet. Hvis man kan litt statistikk og litt om SPSS, kan man skumlese boken på noen timer og gjøre seg opp et inntrykk om hva man kan gjøre i Stata og ikke i SPSS. Det er ikke mye!

  Forfatteren mener at Stata er brukervennlig. Alle statistikkprogrammer blir mer og mer brukervennlige ettersom man lærer å bruke dem. Valget mellom Stata og andre programmer er ofte gjort av eldre kolleger og dem som underviser i statistikk. Jeg har personlig store problemer med å si hva som er best etter mange års bruk av begge programmene.

  Innholdsfortegnelsen er på to sider og referanselisten på tre. Dette er mye for en liten bok. Men den er altfor liten til å kunne brukes som et oppslagsverk. Dessuten, Internett er og blir det ultimate oppslagsverket.

  Rundt en firedel er utskrifter fra Stata. Den eneste hensikten med så mange utskrifter er hvis man skal bruke boken interaktivt med Stata. Dette er imidlertid altfor mye for den som ønsker bare å lese om Stata. Etter hvert slutter man å kikke på illustrasjonene. Normalt ser jeg på illustrasjonene med mest interesse.

  Forfatteren skriver at de to store svakhetene ved Stata er pris og pedagogisk terskel. Prisen starter på rundt kroner 4000, og det er ikke noe hinder for nordmenn flest. Den pedagogiske terskelen er det.

  Personlig vil jeg legge til at Stata er et godt program til å studere restledd i regresjonsanalyser og modelltilpasning. Men det står det lite om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media