Et raskt blikk på folkehelse og epidemiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Somerville, Margaret

  Kumaran, K.

  Anderson, Rob

  Public health and epidemiology at a glance

  94 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 25

  ISBN 978-0-470-65445-3

  Public health and epidemiology at a glance er en kortfattet lærebok som retter seg mot studenter og yngre leger. Hensikten er å gi en introduksjon til et komplekst tema på en klar og konsis måte. Boken inngår i en serie på nærmere 30 titler fra det samme forlaget. Dette er en nykommer i motsetning til enkelte andre som tidligere har kommet i flere opplag.

  Det er fem deler: epidemiologi og evidensbasert medisin, hvordan måle helse i populasjonen, forbedre og beskytte helse, helseøkonomi og effektivt helsevesen. Alle kapitlene består av to sider med en side illustrasjon og en side tekst. På slutten er det oppgaver med fasit for å sjekke om leseren har forstått det vesentlige i teksten. I tillegg er det et vedlegg som omhandler praktiske forhold angående gjennomføringen av epidemiologiske studier, og en side med artikler som tips til videre lesning. Boken er på kun 94 sider. Den er meget overkommelig og bidrar ikke negativt til den omfattende mengden lesestoff man skal komme seg gjennom i løpet av studiet.

  Illustrasjonene kan av og til ha veldig liten skrift, noe som ødelegger inntrykket. Helsideformatet er kanskje heller ikke helt vellykket, men det deler denne boken med alle andre i serien. En annen sak er at hvis du jobber innenfor folkehelse og epidemiologi, går ikke denne teksten dypt nok til å være verdt lesningen. Kapitlene som omhandler sosiale ulikheter og helse, fenger spesielt og er et viktig tema for de som praktiserer medisin.

  I et medisinstudium med mye klinisk praksis på sykehus får de kliniske fagene stor plass. Det er veldig lett at emnene som forfatterne her tar for seg, blir nedprioritert – litt fordi stoffet er annerledes og litt fordi de bøkene som er tilgjengelige, kan virke for omfattende. Derfor vil jeg anbefale denne boken fordi den er lettlest og gir et grunnlag for å forstå mer, samtidig som den øker lysten til å lese mer. Den beveger seg hele tiden på overflaten, men kanskje er hele poenget at vi som studenter først må få lyst til å lære mer om epidemiologi, folkehelse og samfunnsmedisin, og der treffer boken godt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media