Sykehuslokalisering skapte engasjement

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Utviklingsplanen for Møre og Romsdal skal ha et overordnet perspektiv basert på innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester frem mot år 2030.

  Lokalisering av nytt sykehus engasjerer legene i Møre og Romsdal. Fra venstre: Bernd Müller, Georg Johnsen, Åge Austheim,…
  Lokalisering av nytt sykehus engasjerer legene i Møre og Romsdal. Fra venstre: Bernd Müller, Georg Johnsen, Åge Austheim, Espen Remme, Marit Halonen Christiansen og Ottar Grimstad. Foto Ellen Juul Andersen

  Alle lyttet da prosjektleder og strategi- og utviklingssjef Espen Remme presenterte utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF på årsmøtet i Møre og Romsdal legeforening.

  Hvor skal det/de nye sykehusene for Nordmøre og Romsdal ligge?

  Hvor skal det/de nye sykehusene for Nordmøre og Romsdal ligge?

  Remme viste hvordan føringer fra en rekke hold har påvirket arbeidet med utviklingen av planen. Han viste sju ulike modeller for lokalisering av nytt sykehus, men hvor nok ikke alle var like aktuelle. Det mest aktuelle alternativet var et nytt felles sykehus lokalisert mellom Kristiansund og Molde, enten midt mellom eller nær en av byene.

  Utredningen blir nå sendt på høring med frist 7.11. 2012 og styret i helseforetaket vil behandle saken 13.12. 2012. 14. desember blir den avgjort av styret i helse Midt-Norge. Befolkningen og legene i fylket vil vite hva planene er, når det nye året ringes inn.

  Under årsmøtet fremkom det kritiske merknader til tidsplanen. Ottar Grimstad pekte på hvordan Legeforeningen skal kunne uttale seg om en risikoanalyse, når denne fra helseforetakets side ikke vil foreligge før etter at de har svart på høringsforslaget. Andre tillitsvalgte trakk frem behovet for en grundig prosess og sa at hvis det blir bygget et nytt sykehusbygg, så vil legene kunne oppleve det mindre alvorlig, ved at alle får noe i forbindelse med det nye sykehuset.

  Andre igjen trakk frem at et nytt, felles sykehus kan gi vitale og faglig sterke fagmiljøer og gjøre det lettere å rekruttere spesialistkandidater og utdanne egne spesialister. Det ble understreket at det handler om å få bygget et slagkraftig sykehus. Grimstad sa at styret i helseforetaket må ta mål av seg til å være så dristig at det lander på ett alternativ.

  – Spørsmålet er hva vi mener er det beste for befolkningen og hva som over tid vil tjene arbeidsforholdene for våre medlemmer, sa lokalforeningslederen.

  Høy medlemsaktivitet i Møre og Romsdal

  Høy medlemsaktivitet i Møre og Romsdal

  Det var godt fremmøte på årsmøtet denne torsdagen i slutten av september i Kristiansund.

  Det er stor aktivitet i foreningen, til tross for lange reiseavstander. Lokalforeningen har passert 1 000 medlemmer og overlegegruppen øker mest i fylket. Styret bruker nettsidene www.mrlf.no aktivt for å holde medlemmene oppdatert. Styrereferater legges ut og foreningen har en god hjemmeside, til glede for mange. Tillitsvalgtkurs, medarrangør på Hurtigrutekurset, seminar om fastlegene og samhandlingsreformen med over 160 deltakere, klinisk akuttmedisinsk emnekurs er bare noe av det Møre og Romsdal legeforening har gjennomført av arrangementer.

  Hever kunnskapen hos sykehjemslegene

  Hever kunnskapen hos sykehjemslegene

  Foreningen ønsket å heve kompetansen blant sykehjemslegene i Møre og Romsdal og har hatt møte med assisterende fylkeslege. Allerede den 31. mai holdt de i fellesskap kurs for 60 sykehjemsleger i Molde. Det er ikke praksiskonsulentordning i fylket, og kurskomiteen etterlyser en opprettelse av denne ordningen.

  Lokalforeningen har etablert et samarbeid med legeforeningene i Sør- og Nord-Trøndelag og inngått en samarbeidsavtale med en prøveperiode på to år. Foreningen vil gjennom denne avtalen få hjelp med praktisk kursarbeid, posthåndtering, betaling av regninger, tilrettelegging av medlemsmøter og årsmøter. Det er ansatt en organisasjonssekretær med kontor i Trondheim som vil være krumtappen i dette samarbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media