Legen i sentrum – for pasienten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Min gode venn veiver med espressokoppen og sier «Det dummeste vi gjorde var å lage slagordet «Pasienten i sentrum»». Jeg blir usikker på hvordan jeg skal reagere og velger derfor et åpent, avventende blikk.

  – Vi må sette legen i sentrum. Det er først da pasienten virkelig kommer i sentrum, fortsetter han.

  Min venn har et viktig poeng. Pasienten i sentrum blir et tomt slagord hvis man ikke organiserer helsetjenesten slik at legen er sammen med pasienten i sentrum.

  De siste årene har mange vært opptatt av legene og hvordan vi jobber. Vi har kjent på kroppen at det har vært sterke forventninger til at vi skal jobbe fortere, smartere og mer. Oppmerksomheten på legene er naturlig siden pasientenes møter med legene er kjernen i helsetjenesten. Derfor skal vi ikke bare være faglig oppdaterte og godt trente i prosedyrer og teknikker. Som gruppe bør vi også ha som mål å være de beste i ledelse, kommunikasjon, veiledning og opplæring.

  Så jobber vi i store systemer. De fleste feil som skjer skyldes systemsvakheter. Det er også mange som ser muligheter til å effektivisere og forbedre disse systemene.

  Et mikrosystem som ofte fungerer meget bra er operasjonsstua. Her jobber teamet effektivt og beskyttet fra forstyrrelser. Målet er at alle rundt kirurgen skal være litt i forkant av hans eller hennes arbeid sånn at operasjonen kan gå så raskt, trygt og elegant som mulig. Hvis noe uventet skjer gis det klare beskjeder og alle kjenner sin oppgave i teamet. Operasjonens sentrum er selvsagt pasienten, men arbeidet er organisert rundt kirurgen og lagt opp på en måte som legger til rette for at kirurgen skal kunne jobbe så effektivt og uforstyrret som mulig. På operasjonsstua er dette selvsagt, fordi forstyrrelser kan føre til fatale feil.

  Hva så med poliklinikkene? Hvorfor ikke organisere dem etter samme prinsipp? Målet med poliklinikk er pasientenes møte med legen. Også her bør arbeidet organiseres rundt dette møtet, slik at kvalitet og effektivitet blir best mulig. Best utnyttelse av både leger og andre yrkesgrupper innebærer at legene får mer tid til pasientbehandling, og at andre bidrar med gode og enormt viktige støttefunksjoner.

  Legeforeningens budskap har lenge vært at helsetjenesten må organiseres på en måte som sikrer det gode lege-pasientmøtet. Det står vi for. Kanskje tiden er inne til å ta tanken videre og si at neste skritt er å organisere helsetjenesten med legens arbeid som utgangspunkt. Hva må gjøres for at visitter, poliklinikk, undersøkelser og andre legeoppgaver kan bli utført på en så praktisk og effektfull måte som mulig? Med dette som kjernespørsmål blir det lettere å analysere hva som bør forbedres av logistikk, behov for utstyr, støtte og hjelp. Svarene en finner kan brukes til å effektivisere og strømlinjeforme alt som skjer rundt kjerneoppgavene, slik at kvaliteten på den samlede tjenesten øker.

  Det overordnede målet er at pasientene skal få så god behandling som mulig og at hindringer, forstyrrelser og unødvendig venting reduseres til et minimum. Denne måten å tenke på vil skape vinn-vinnsituasjoner fordi både pasienter, pårørende, ansatte og ledere vil bli mer fornøyde. Det vil høyst sannsynlig også være en mer lønnsom måte å arbeide på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media