Hvordan minimere skader og feil i helsetjenesten?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arbeidet for å bedre pasientsikkerheten må styrkes. Det forutsetter etablering av levende kvalitets- og pasientsikkerhetskultur på alle nivåer i helsetjenesten, mener Legeforeningen.

  Medisinsk virksomhet er – og vil alltid være – risikovirksomhet. Prosedyrer er heftet med risiko, men utføres likevel fordi det rett og slett kan være farligere å la være. Legers ferdigheter og skjønn utøves i en sammenheng som preges av biologisk mangfold («ingen er syke på samme måte») og der gode resultater ofte innebærer krevende samhandling. Det er likevel et faktum at for mange pasienter utsettes for uheldige hendelser i møtet med helsetjenesten.

  Presenterte nye tall

  Presenterte nye tall

  På pasientsikkerhetskonferansen i Trondheim i slutten av september la helseminister Jonas Gahr Støre frem tall som viser at færre dør av pasientskader i Norge. Samtidig har ikke antallet skader gått ned.

  Legeforeningen jobber målrettet med pasientsikkerhet, og kvalitetsarbeid er et av foreningens satsingsområder:

  • Ethvert sykehus eller legekontor må organiseres som en lærende organisasjon som driver kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid og som bruker uheldige hendelser og avvik – men også det som går bra – til læring og kvalitetsforbedring

  • Sykehusene må bedre pasientsikkerhets- og meldekulturen. Kultur for «naming, shaming and blaming» må erstattes av en kultur der meldinger om uheldige hendelser og avvik verdsettes som informasjonskilde i lærings- og forbedringsarbeidet

  • Det må utarbeides klarere kriterier for hva som skal meldes. Ledelsen må følge opp meldinger med forbedringstiltak innen rimelig tid, og melder må få tilbakemelding om hvordan meldingen følges opp

  • Tidsbruken må være effektiv og det må være tilgang på hensiktsmessig IT-verktøy og tilstrekkelig opplæring

  • Pasienter, pårørende og deres organisasjoner har viktig kunnskap som må vektlegges og inkluderes i pasientsikkerhetsarbeidet

  Nytt meldesystem

  Nytt meldesystem

  Fra og med 1.7. 2012 skal helsepersonell melde fra om uønskede hendelser til Kunnskapssenteret. De alvorligste hendelsene rapporteres fremdeles videre til Helsetilsynet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media