Drivkraften i Møre og Romsdal

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det skjer mye rundt leder i Møre og Romsdal legeforening Ottar Grimstad. Pressen spisser ørene når han uttaler seg. Han vil at legenes stemme skal høres når det gjelder sykehuslokalisering i fylket.

  Ottar Grimstad har ledet Møre og Romsdal legeforening i flere perioder. Foto Ellen Juul Andersen
  Ottar Grimstad har ledet Møre og Romsdal legeforening i flere perioder. Foto Ellen Juul Andersen

  Det er ikke alle forunt å ha et så bredt kontaktnett i fylket, i Legeforeningen og i pressen, som lederen i Møre og Romsdal legeforening har. Han har lett for å engasjere seg. Han er diplomat, liker dårlig at ting skurrer, men er tydelig når det trengs, «grimstingen» fra Hareid.

  Han har virkelig hatt bruk for sin lune væremåte, kloke spørsmålsstillinger og diplomati, for å lose lokalforeningen gjennom en opprivende debatt om lokalisering av sykehus på Nordmøre og i Romsdal. Uenigheten har stått mellom byene Molde og Kristiansund.

  – Sykehussaken har preget hele perioden fra 2001. Den er vond og vanskelig. Det er stort behov for en avklaring. Denne situasjonen har skapt vondt blod mellom kolleger, sier den sindige lederen.

  Styrets rolle

  Styrets rolle

  Styrets rolle er i utgangspunktet å bidra til å skape gode prosesser og kontakt mellom partene, mener Grimstad. Tillitsvalgtrollen skal bidra til at det skapes respekt. – Styret har ikke trukket noen konklusjon om hvor ett ev. to sykehus skal ligge. Vi står foran innspurten hvor helse Møre og Romsdal og RHF Midt-Norge må ta stilling til det som skal skje. Vi må gå inn i saken og årsmøtet i dag vil få en orientering av prosjektlederen om situasjonen. På neste styremøte vil vi få saken som en høringssak. Frem til nå har vi hatt oppmerksomheten rettet mot prosessen, men nå må vi skifte fokus til konklusjonen fordi en avklaring må skje. Vi tåler ikke flere utsettelser, sier han.

  – Selv om denne saken angår medlemmene som arbeidstakere og berører mange slike forhold, kan vi ikke drive en ren fagforeningskamp utfra perspektivet om å bevare arbeidsplasser. Vi må nå som legeforening legge vekt på det som gir de beste helsetjenestene for befolkningen, og de beste fremtidige arbeidsvilkår for leger, understreker Grimstad.

  Lokalforeningene har i den siste organisasjonsendringen fått en mindre plass i Legeforeningens organisasjon, og det har vært stilt spørsmål ved deres rolle. Grimstad mener lokalforeningene fortsatt må være en grunnpilar i Legeforeningen. Lokalforeningene skaper samarbeid mellom legene og bidrar til å se helheten i helsevesenet.

  Legene må delta i samhandlingsarenaen

  Legene må delta i samhandlingsarenaen

  En mann som har lang fartstid i ulike posisjoner, blir lyttet til og brukt av flere. Grimstad har vært fastlege på Hareid, er nå i en kombistilling av kommuneoverlege og sykehjemslege i hjembygda. Han er engasjert av kommunen for å bidra i samhandlingsreformen. Han frykter for at samhandlingsarenaen blir helt dominert av sosialsjefer og pleie- og omsorgsledere og tror det er særdeles viktig at leger er med i dette arbeidet.

  – Heile naudnettsaka er ei skandale

  – Heile naudnettsaka er ei skandale

  sa Ottar Grimstad i NRK Møre og Romsdal 11. september, da det ble kjent at dekningskravet til nødnettet var blitt nedjustert.

  – Faren er at vi ikke har god nok dekning når det skjer katastrofer. Dette kan til sjuende og sist går ut over liv og helse, sa han. Å bruke seks mrd. kroner på et nødnett som ikke virker når du trenger det, er en katastrofe. Da er det bedre å bruke det gamle helsenettet og vanlig mobil.

  – Som leger må vi være sikker på at vi har et nødnett som fungerer, sier han.

  Helsenettet derimot opplever Grimstad som positivt. Det sikrer personvernet. Men han har kritiske merknader når det gjelder myndighetenes satsing på IT og kommunikasjon.

  – Myndighetenes IT-satsing har for lite oppmerksomhet mot relativt rimelige tiltak som kan ha stor nytteverdi. De synes allergiske mot å finansiere tiltak i programvaren til dataleverandørene som medfører at journalene blir bedre.

  Sangglad datafrik med egen blogg

  Sangglad datafrik med egen blogg

  Ottar Grimstad har greie på data og har vært på Internett siden tidlig på 90-tallet. Han er aktiv på Eyr, Twitter og Facebook og har egen blogg. Grimstad har vært dataansvarlig på legekontoret der han arbeidet tidligere.

  – Hvis kollegene savner meg, så er det nok som dataansvarlig på kontoret, sier han med et smil.

  I 35 år har han sunget i Hareid kammerkor. Kommunen har også Grimstadkoret hvor de fleste er slektninger, men hvor han ikke er med. At grimstingene er sangglade, viser hans tre brødre. Yngstemann var sølvgutt og de to andre synger i kor. Han har kone, fire barn og fem barnebarn og to små hunder.

  Møre og Romsdal legeforening

  Foreningen består totalt av 1 059 medlemmer, hvorav 445 kvinner og 614 menn. Det er 711 sykehusleger, 264 allmennleger, 22 privatpraktiserende spesialister, 48 samfunnsmedisinere, 12 arbeidsmedisinere og to leger i vitenskapelige stillinger.

  Styret: Ottar Grimstad (leder), Arne Morterud, Bjarne Storset, Kai Grimstad, Lars Tore Nerbøvik, Marit Halonen Christiansen, Nils R. Ringdal og Tore Fæstø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media