Kommentar

Svar til artikkelen om livsviktige medisiner til kvinner og

Johanne Sundby
Section for International Health, University of Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Jeg er glad for at det er kommet en liste over viktige medisiner og utstyr til å redde kvinner og barn. Jeg er likevel nokså overrakset over listens innhold. Jeg vet at listen initialt var lengre. Jeg ville trodd at sterile hansker er viktigere enn kvinnelig kondom. Jeg ville trodd at fungerende blostrykksapparater og apparater for å måle hemoglobin er helt essensielt. Disse tingene kom ikke med. Det kan være at prioriteringene ser ulike ut fra ulike ståsteder. Fra min erfaring i Afrika ser jeg at mange ikke vet når de skal føde, ikke får målt blodtrykket sitt og ikke vet om de har anemi.

Men det er noe som er mer alarmerende, og det er at medisiner og utstyr som er billig og som kan redde kvinner fra å dø av farlig abort ikke er med. Manuell Vakum Aspirasjons instrumenter er både billige og livreddende. Medikamenter som misopristol kan også brukes for å stoppe blødning etter abort (eller igangsette abort der loven ikke forbyr det, som det så pent heter). Opp til en tredjedel av mødredødsfallene skyldes farlige aborter. Hvorfor har ikke legemidler mot dette kommet med på listen? Skyldes det politisk ambivalens? Eller er det at man ikke har tenkt på det?

Published: 23.10.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media