Sinktilskudd i brød

Arne Johan Norheim Om forfatteren
Artikkel

Inntak av brød med sinktilskudd kan øke serumnivåene av sink og jern hos personer med sinkmangel.

Sinkmangel er en av de vanligste kostholdrelaterte mangeltilstander i u-land og er assosiert med vekstforstyrrelse, svekket immunforsvar, misdannelser, nevrofysiologiske funksjonsforstyrrelser, nattblindhet og svekket spermatogenese. I en nylig gjennomført studie i Iran har man evaluert hvilken effekt sinktilsetning i brød har på serumnivåer av sink og jern (1).

80 kvinner i alderen 19 – 49 år, ansatte eller studenter ved universitet i Isafahan i Iran, ble inkludert i studien. De hadde alle et sinknivå i serum på under 70 µg/100 ml, men var friske og uten klinisk tegn på mangeltilstand. I den dobbeltblinde studien ble de randomisert til enten vanlig brød, brød med lavt tilskudd av sinksulfat (50 mg Zn/kg mel) eller brød med høyt tilskudd (100 mg Zn/kg mel). Serumnivåer av sink og jern ble målt før og etter studieperioden på en måned.

Det var en statistisk signifikant økning i serumnivåene av sink og jern i begge sinktilskuddsgruppene, men ikke i kontrollgruppen. Økningen var større i gruppen som fikk brød med høyt tilskudd enn i gruppen som fikk brød med lavt tilskudd.

Forfatterne konkluderer med at man ved sinkmangel på en effektiv måte kan oppnå tilstrekkelig inntak og absorpsjon av sink med sinktilskudd på 50 – 100 mg per kilo mel. Videre påpeker de at inntak av brød med tilsetning av sink også økte jernabsorpsjonen.

Anbefalte artikler