Siden sist

Artikkel

Fra forrige utgave av Tidsskriftet (nr. 16/2012) er det saken Tatovering og MR-undersøkelse fra spalten Medisinen i bilder som er blitt mest lest. Den ble delt og likt mye både på Facebook og Twitter. Det gjelder også artikkelen Amerikansk legeutdanning fra nr. 15/2012.

På bloggen har vi en serie om sosiale medier som «medisin». Den har fått mye oppmerksomhet og kan følges under taggen #somedisin på Twitter. Både leger og pasienter har bidratt med erfaringer og tanker.

I pressen er originalartikkelen Føreskrivning av legemidel mot AD/HD 2004 – 08 blitt hyppig omtalt. Mange har hatt notiser basert på denne, og Stavanger Aftenblad og forskning.no hadde større oppslag.

Anbefalte artikler