Kommentar

Forandringer i cytoxin-nivå i serum etter fjerning av amalg

Roar Dehli
Interessekonflikt:  Nei

Hei, kommentarer fra en som ikke er forsker, men som leser mye om dette:

Rapporten etter forskning utført av Lars Björkman, Karl A. Brokstad,
Ketil Moen og Roland Jonsson ved Universitetet i Bergen konkluderer med følgende:

In conclusion, removal of all dental amalgam restorations and replacement with other dental restorative materials was associated with decreased concentrations of Th1-type proinflammatory markers in serum.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427412008715

http://helse.uni.no/publications.aspx?ci=3899

I tillegg viser forskningsrapport (Björkman et al. 2007) at det er en sammenheng mellom kvikksølv (I-Hg) lagret i hjernen og tannfyllinger av amalgam:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2682/BIOMed_Mercury%20in%20hu…

I denne studien viste det seg at en gammel kvinne som man senere fant ut hadde jobbet som tannlegeassistent hadde meget høye konsentrasjoner av kvikksølv i hjernen.

Hvis man kan velge mellom å ha mye eller lite kvikksølv lagret i hjernen må det sies at alle vil velge å ha lite. Det er med stor sannsynlighet best å ikke bli eksponert for kvikksølv i noen form. Derfor bør kvikksølv i tannfyllinger og kvikksølv i miljøet fjernes mest mulig. Det som i hvert fall kan sies med 100% sikkerhet er at kvikksølv er en av de giftigste stoffer vi vet om, og kontakt med dette stoffet er best å unngå i sin helhet.

Jeg mener det er for liten kunnskap blant fastleger i Norge angående eksponering for kvikksølv og påvirkning på menneskers helse. De fleste fastleger har lite/ingen kunnskap om dette med kvikksølv, og vil avfeie dette med amalgam og kvikksølv på akkurat samme måte som det ble gjort med ME. Men det har jo vist seg senere at ME er ingen innbilt sykdom. Det er meget sannsynlig at det er en sammenheng mellom helseplager hos visse individer og kvikksølveksponering. Vi får i oss kvikksølv (metylkvikksølv) i stadig større mengder fra fisk, og hvis man knuser en sparepære kan man bli eksponert for kvikksølvdamp. Organisk kvikksølv passerer blod/hjernebarrieren og påviker cellene i kroppen. Cellene styres av gener, og siden gener er forskjellige hos mennesker kan man få varierende reaksjoner hos forskjellige mennesker. Hvor mange fastleger vil ta prøver for å sjekke kvikksølvnivå i blod, urin, hår eller tånegler hvis man har uforklarlige helseplager ? Dette blir nok ofte ikke tatt alvorlig og man skriver heller ut antidepressiva, en helt feilaktig behandling med andre ord.

Det finnes nå forskningsmateriale som viser at kvikksølv fra tannfyllinger lagres i hjernen og i indre organer, og dette kan umulig være positivt. Problemet blir å skille kvikksølv som kommer fra tannfyllinger og kvikksølv fra fisk og andre kilder (knuste sparepærer etc.).

http://tidsskriftet.no/article/960116

http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Mye-kvikksolv-i-dyp…

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2010/Januar-2010/Meir-kvikksolv-i…

Published: 24.09.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media