Kommentar
Forandringer i cytoxin-nivå i serum etter fjerning av amalg