Kommentar

Beklager feil figur pga. forveksling av bilder

Kiarash Tazmini
Diakonhjemmet sykehus
Interessekonflikt:  Nei

Kjære kolleger!

Tusen takk for tilbakemelding. Vi ble gjort oppmerksom på dette for et par dager siden og tenkte å sende en rettelse til Tidsskriftet.
Figur 3 skulle illustrere CT snitt gjennom leveren av pasienten omtalt i artikkelen, uten jodholdig kontrastmiddel intravenøst. Dette for å vise at hennes lever hadde forhøyet attenuasjon, ca. 90 HU (normalt underkant av 50-60 HU) som vist på figur 2 (frisk pasient uten kjent leversykdom til sammenligning).

Billedteksten til figur 3 er riktig, men selve bildet er feil som dere påpeker (desverre er bildet i artikkelen (figur 3) gjennom lever/buk av en annen pasient uten kjent leversykdom etter kontrastmiddel intravenøst i portovenøs fase). Vi konfererte med en av våre radiologer som plukket ut bilder til illustrasjon. Dessverre ble en av figurene forvekslet i artikkelen.

Vi beklager lapsusen med feil illustrasjons bilde.

Vi har sendt en rettelse med riktige bilder til Tidskriftet.

Published: 29.09.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media