LES MER OM ...

Artikkel

Demens i sykehjem

Fire av fem sykehjemspasienter har demens, og svært mange av dem har ett eller flere nevropsykiatriske symptomer i tillegg, oftest vrangforestillinger. Dette viser en kartlegging av over 700 pasienter ved samtlige 32 sykehjem i Nord-Trøndelag. Den høye forekomsten av demens har betydning for planlegging og drift av sykehjem.

Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag

Legemiddelreaksjoner av NSAID-preparater

Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler er en hyppig årsak til uønskede legemiddelreaksjoner. Hypersensitivitetsreaksjoner er ikke forutsigbare og ikke doseavhengige og kan ha farmakologiske eller immunologiske årsaker. Grundig anamnese og provokasjonstest er viktigst i utredningen, som bør avklare hvilke preparater som må unngås og hvilke alternativer som kan benyttes.

Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler

Et spedbarn å lære av

Dårlig vektoppgang og generelt dårlig trivsel hos et spedbarn tilsier alltid en grundig utredning, inkludert undersøkelse av urin. Urogenitale misdannelser kan manifestere seg som svak urinstråle eller urosepsis.

Et spedbarns mistrivsel endte med døden

Vage symptomer – fatal utgang

Hva er idrettspsykiatri?

Toppidrettsutøvere må tåle mye smerte. Toppidrett kan dermed true helsen, og grensen mellom det normale og det sykelig grenseoverskridende kan bli uklar. Deltakelse i idrett kan både forverre og skape psykisk sykdom, bl.a. spiseforstyrrelser. Innen faget idrettspsykiatri er man opptatt av å bedre den mentale helsen hos idrettsutøvere.

Den dårlig ernærte idrettsutøveren – retningslinjer for tiltak

Hva er idrettspsykiatri?

Når idrett og helse kolliderer

Anbefalte artikler