Nyttig om miljøhemning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aas, Kjell

  Miljøhemming

  En skjult funksjonshemming. 319 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2011. Pris NOK 400

  ISBN 978-82-300-0835-5

  Forfatteren er en av norsk medisins nestorer. Han har satt spor etter seg i allergologiens historie som den første som renfremstilte et allergen, torskeallergenet, og han var professor i allergologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Voksentoppen, Rikshospitalet. Boken er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. Målgruppen er først og fremst helsearbeidere, sosialarbeidere, ansatte i NAV, pedagoger, arbeidsledere og verneombud, men også miljøhemmede og deres nærmeste.

  Det er fem deler. I første del definerer forfatteren miljøhemning, med beskrivelse av utfordringer og mulige tiltak. I de neste delene omtaler han kunnskapsgrunnlaget for miljøhemning, forskjellige former for overfølsomhet og risikomiljøer og spesiell kunnskap og informasjon, med omtale av diagnostikk. Siste del består av diverse vedlegg.

  Miljøhemning defineres som «en samlebetegnelse for tilstander med en eller annen slags overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen er ellers frisk, men kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt i vanlige miljøer som inneholder det vedkommende ikke tåler. Slik er miljøhemning en betegnelse for en spesiell funksjonshemning. Det er ikke en medisinsk diagnose». Søker man i diagnoselisten (ICD-10), finner man imidlertid en beslektet diagnose: «Problemer i forbindelse med miljøforhold (Z58.8).»

  Forfatteren viser sin omtanke for pasienter med miljøproblemer ved å ta utgangspunkt i pasienters beskrivelse av sine problemer i e-poster og de råd forfatteren har gitt som svar. Utgangspunktet er tilstander som astma og allergi, og forfatteren beskriver immunologiske mekanismer for forskjellige reaksjoner på miljøet for disse sykdommene. Vanlige allergiske tilstander som han omtaler, er bl.a. pollenallergi og allergi mot veps- og bistikk. I tillegg omtales flere mer kontroversielle tilstander som multippel kjemisk intoleranse (MCS), idiopatisk miljøintoleranse og elallergi. Multippel kjemisk intoleranse omtales grundig, inklusiv diagnostikk med provokasjoner og kontrollerte eksponeringsforsøk.

  Aas setter mange uklare begreper inn i et system, og boken vil være av interesse for kolleger som vil oppnå kompetanse i det nylig vedtatte kompetanseområdet allergologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media