Uten dyktige medarbeidere er legene lite verdt

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Jeg undrer meg over at mange leger har dårlig evne til å se sine medarbeidere, sier allmennlege Arne Røde i Akershus legeforening.

Røde i det grønne. Foto Lise B. Johannessen

Etter 31 år som lege har han hatt god anledning til å se hvordan medarbeiderne blir verdsatt, sett og ivaretatt.

Hvorfor skal det være så vanskelig for legene å stimulere medarbeiderne? Vi er avhengige av gode medarbeidere for å kunne gi pasientene optimal behandling og for at arbeidsdagen for hele kontoret skal bli så god som mulig. Dette er et tema som ofte drøftes over middagsbordet hjemme hos Arne Røde, gift som han er med en kollega.

Smil, latter og omtanke

Røde har omtanke og engasjement for personer og saker. Han er en av dem som bryr seg. Dette kjennetegner mannen med det strålende smilet og den kjappe replikken. Hans engasjement vises ved at han er en av «Gatelegene» i TV2 og at han i 21 år har vært medisinskfaglig ansvarlig i Stabæk fotball. Han har hatt en rekke tillitsverv blant annet som elevrådsleder, russepresident og har sittet i styret for medisinstudentenes utenlandsavdeling.

Formidling til folket

I «Gatelegene» så han en mulighet til å gi helseinformasjon på en helt annen måte enn gjennom andre kanaler.

– Det har lett for å bli for seriøst. Gatelegene møter folk på gaten og får vite hva de er opptatt av og har av helseplager, sier han. Legen innrømmer kledelig beskjedent at han ikke stikker under en stol at han ble en smule beæret over å bli spurt om han kunne tenke seg å delta i programmet. Men han var ikke forberedt på hvor godt de testet kandidatene. Han ble innkalt til en audition hvor han fikk beskjed om å skulle gjennomføre en «vanlig konsultasjon», forteller han med et smil. Han trives i TV-rollen og mange av hans pasienter sier de er stolte over at selveste gatelegen er deres fastlege. Også kollegene er positive.

– Jeg har en fordel ved at jeg har hatt mediekontakt i mange år. Jeg har vært «radiolege» i P4 i 15 år, og som «fotballege» har jeg jobbet svært nær journalistene. Røde var friidrettsutøver i yngre år, men har ikke vært aktiv innen fotball. – Jeg har sittet på benken i disse 21 årene, men ikke som fotballspiller. Det skal nok fotball-Norge være glad for, smiler Røde.

15 år i sentrale verv

Den omgjengelige allmennlegen leder Akershus legeforening i sin fjerde periode. Han mener foreningen har innflytelse blant annet på de prosesser som foregår ved Akershus universitetssykehus (Ahus). – Våre tillitsvalgte er dyktige. På Ahus kanaliseres våre synspunkter og meninger inn i systemet på en god måte. Vi er så absolutt til stede. I Vestre Viken sliter vi litt mer. Vi føler at Bærum sykehus blir ofret på Buskeruds alter. Dette skaper alvorlige bekymringer. De tillitsvalgte gjør en god jobb, men det hadde ikke skadet om flere av legene hadde gått ut og støttet det arbeidet vi gjør, påpeker han. Styret er opptatt av samhandlingsreformen og er spent på hvordan fastlegeforskriften vil se ut når den presenteres.

– Begge disse reformene er viktige for legenes og pasientenes hverdag. Når det gjelder fastlegeforskriften har jeg sagt til helseministeren at legene vil greie seg. Noen politikere vil måtte forlate sine taburetter, mens pasientene blir den tapende part, hvis det ikke blir vesentlige endringer i forhold til forskriftsforslaget.

Etterlyser mer engasjement

Styret i Akershus legeforening er opptatt av at tillitsvalgte skal være tilstede der beslutninger blir tatt. – Vi ønsker ikke at legegruppen utvikler seg til en yrkesgruppe hvor de i pauserommene og på operasjonssalene sier at «noen må gjøre noe». Noen, det er oss selv det. Derfor legger vi stor vekt på at tillitsvalgte skal støttes og ikke føle at de står alene.

Han etterlyser mer engasjement fra legene. – Et engasjement øker påvirkningskraften, og det er klart vi kan utrette mye når vi trekker i flokk. Det er underlig at det i en lokalforening med 2 300 medlemmer kun er påmeldt 50 til et årsmøte med et spennende program, sier han.

Rødes engasjement åpner mange dører. Han har erfart hvor nødvendig det er å være tilstede der beslutninger fattes. Det å ha et godt nettverk, opparbeidet over lang tid både profesjonelt og personlig, er viktig. Ikke minst å kunne ringe en kollega når han lurer på noe, er en stor hjelp. – Jeg sier til pasientene at det er ikke så mange som kjenner så mange som meg, sier den engasjerte legen og lokalforeningslederen.

Privat prøver Røde å få tid til sine to barn fra første ekteskap og prioriterer høyt samværet med de tre skjønne guttene som han er «faffa» til. Han tilbringer fritiden på hytta på fjellet. Det er der han samler krefter til sitt smittende gode humør og store engasjement.

Akershus legeforening

2291 medlemmer, hvorav 994 kvinner og 1297 menn. Flest medlemmer har Norsk overlegeforening med 775, Yngre legers forening med 656 og Allmennlegeforeningen med 571.

Anbefalte artikler