Oppskrift på gode pasientforløp

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har laget eksempel på hva som skal til for å lykkes med gode pasientforløp.

Gode pasientforløp fordrer godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykehus og fastlege. Mange pasienter opplever i dag å bli kasteballer i helsetjenesten. Dette har kanskje vært tydeligst for kreftpasienter, der forsinkelser og manglende oppfølging kan få fatale følger.

– Det finnes flere eksempler på at kommunikasjon og arbeidsdeling mellom fastlege og sykehus fungerer godt. Målsettingen må være å få det til å fungere alle steder, noe vi mener er mulig, sier leder i NFA Marit Hermansen.

NFA har derfor tatt tak i problemet og utarbeidet eksempel på et vellykket pasientforløp for en pasient med kreft. Sykdomsforløpet er laget som en skjematisk fremstilling fra start der pasienten tar kontakt med sin fastlege, blir utredet hos fastlegen, til videre henvisning til sykehus, behandling, utskriving og til slutt kontroll. Foreningen jobber videre med hvordan skjemaet kan brukes i fagutvikling og utdanning.

Les mer her: legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/

Anbefalte artikler