Kommentert artikkel
Kommentar

Kva med "førstelege"?

Bjørn Mørkedal
Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskap
Interessekonflikt:  Nei

Frå blant anna politiet har ein ein gradsstruktur der overbetjenter er overordna førstebetjenter (1), og det samme kunne kanskje ha passa for overleger og "førsteleger".

For leger i spesialisering, som ofte blir kalla assistentleger, vil kanskje "førstelege" føles som ei statusheving. Vidare har stammeordet har to stavelser, slik Faiz etterlyser.

Det kan likevel gå tapt noko informasjon i ein slik tittel; "førstelege" kan framstå som ein ferdig spesialisert lege framfor ein i spesialisering. I tillegg er oftast lege i spesialisering ei midlertidig stilling, medan for eksempel førsteamanuensis i akademia er ei fast stilling. På ei anna side er det kanskje ei ønskeleg utvikling å få desse midlertidige stillingane til å verte faste.

1. Politigrader i Norge. Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Politigrader_i_Norge (22.8.2012)

Published: 22.08.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media