Gruppetrening for friske gravide har liten effekt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Veiledet gruppetrening for friske gravide en gang per uke har begrenset effekt for å redusere forekomsten av bekken- og korsryggssmerter i svangerskapet.

  I et randomisert kontrollert forsøk fordelte vi 257 friske gravide til henholdsvis treningsgruppe (n = 128) og kontrollgruppe (n = 129) før svangerskapsuke 20 (1). Kvinnene i treningsgruppen trente én gang ukentlig fra svangerskapsuke 16 til uke 36 og fikk ergonomisk rådgivning og informasjon om hjemmeøvelser. Treningen var ledet av fysioterapeut og hadde hovedvekt på stabilitet i rygg og bekken og motorisk kontroll. Kontrollgruppen fikk ordinær oppfølging hos jordmor.

  Resultatene viste at det ikke var noen sikker effekt av trening for forekomsten av bekken- og korsryggssmerte i svangerskapsuke 24, 28, 32 og 36. Det var en reduksjon i forekomst av korsryggssmerte i treningsgruppen, men denne var statistisk signifikant kun i svangerskapsuke 32. Det var heller ingen sikker forskjell mellom gruppene med henblikk på smerteintensitet morgen og kveld eller ryggfunksjon. Det ble ikke rapportert negative effekter av treningen.

  Studien tyder på at veiledet gruppetrening i svangerskapet ikke kan forebygge bekken- og korsryggssmerte. Dette utelukker ikke at gruppetrening kan ha effekt for gravide med allerede oppståtte korsryggssmerter og for gravide som har opplevd bekkenplager tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media