Kommentar

Upresist om svineinfluensavaksinen

Gunnar Tjomlid
Thin as
Interessekonflikt:  Nei

Dette er en merkelig uinformert kommentarartikkel til å være fra en lege. Du skriver at influensavaksinen ikke var så god som man trodde. Vel, vaksinen har vist seg å være svært effektiv (1) i å beskytte mot influensa A(H1N1).

Du skriver også at du frarådet gravide å ta den. Ingenting tyder på at vaksinen var farlig for gravide. Tvert i mot har man vist i ettertid at den var helt trygg.(2, 3).

Du skriver deretter at de 35 som fikk narkolepsi ikke hadde fått den sykdommen om de ikke ble vaksinert. Dette vet vi ikke. Mye tyder på at de som fikk narkolepsi var genetisk predisponerte for dette (4). De var altså ikke "tilfeldige ofre". Det kan også være at vaksinen bare utløste sykdommen tidligere for de rammede, men at de ville fått narkolepsi etterhvert uansett. Det kan forklare at ingen over 19 år har fått narkolepsi av Pandemrix, fordi de gjerne allerede har fått diagnosen. Kun de som er så unge at symptomene ennå ikke er blitt tydelige, eller diagnosen er satt (det kan ta mange år), har altså fått narkolepsien trigget av en kraftig immunreaksjon på vaksinen, kanskje skvalenet.

Du sier også det er uetisk å kun tilby kombinasjonsvaksine. Hvorfor? Det som skilte Pandemrix fra andre vaksiner var nettopp i hovedsak skvalenet som ble tilsatt for å gi kraftig nok immunrespons fra en vaksine man ikke hadde tid til å dyrke nok virusmateriale til. Dette skvalenet kan ha trigget en så kraftig immunrespons at noen ytterst få individer genetisk disponerte for det endte opp med en autoimmun sykdom. I vaksinen man får for sesonginfluensa er ikke dette skvalenet tilsatt, og jeg kan derfor ikke se at det skal være noen risiko knyttet til dette. Virusfragmentene for H1N1 som finnes i sesonginfluensa er neppe det som gir bivirkninger, da hadde vi vel sett de samme bivirkninger også i andre H1N1-vaksiner.

FHI sine anbefalinger var nøkterne og rotfestet i god dokumentasjon (5)

Det er for øvrig interessant å registrere at Kjetil Dreyer (som også har kommentert kommentarartikkelen) hevder å ikke ha noen interessekonflikter all den tid han selger bl.a. sølvvann som alternativ til influensavaksine fra sin nettbutikk, AltShop (11). Han har en direkte kommersiell interesse i at folk velger hans produkter heller enn "skolemedisin".

Se for øvrig noen av mine bloggposter hvor jeg har gjennomgått massevaksinasjonen, myndighetenes vurderinger og anbefalinger, og gjennomgått mange påstander og myter rundt vaksinen (6, 7, 8, 9, 10).

Referanser:
1) http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/127/abstract
2) http://www.bmj.com/highwire/filestream/582449/field_highwire_article_pd…
3) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/studie-pandemrix-gir-ikke-fosterdod/
4) http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
5) Handlet myndighetene korrekt? http://tjomlid.com/?p=5985
6) Svineinfluensa - noen tanker om massevaksinasjonen http://tjomlid.com/?p=5890
7) Myten om de 13000 http://tjomlid.com/?p=5919
8) Myten om 6 sparte liv i Sverige http://tjomlid.com/?p=5926
9) Massive bivirkninger fra vaksinen? http://tjomlid.com/?p=6009
10) Redaktøren i Tidsskriftet forvrenger fakta http://tjomlid.com/?p=6014
11) http://www.dagbladet.no/2009/11/18/nyheter/vaksine/svineinfluensa/91047…

Published: 18.06.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media