Kommentar

Svineinfluensavaksinen - et uklokt valg?

Sandy Lunøe
pensjonert
Interessekonflikt:  Nei

Jeg er en av flere som kritiserte valg av vaksinen og som ble betegnet som konspirasjonsteoretikere!

Et av mine innlegg som ble publisert i november 2009 i flere aviser:

"SVINEINFLUENSAVAKSINEN - ET UKLOKT VALG?"
Det finnes flere svineinfluensavaksiner på markedet. Noen har en sterkere konsentrasjon av virusantigen enn Pandemrix som er valgt av våre helsemyndigheter.

De "rene" vaksiner inneholder ikke det omstridte stoffet skvalen/squalene som er mistenkt av uavhengige forskere å forårsake autoimmunesykdommer. Stoffet brukes til å fremme autoimmune tilstander i forsøksdyr.

Skvalen ("squalene") heter også ASO3 og er en "adjuvans", tilsatt for å fremme immunresponsen fordi Pandemrix har en svak konsentrasjon av virusantigen. Skvalen er billigere enn virusantigen.

Det er opplyst i produktdokumentasjon for Pandemrix at skvalenholdige vaksiner kan være mer smertefulle når de injiseres og at de kan føre til flere bivirkninger enn de rene vaksiner.

Med "rene" vaksiner unngår man polysorbat som kan føre til allergisjokk og muligens til abort.
Obs. Polysorbat øker porositet til blod-hjerne barrieren og fører til økt passasje av stoffer inklusiv kvikksølv til hjernen.

Risikofrekvensen for alvorlige bivirkninger er ikke kjent før det er foretatt massevaksinasjoner. Da bør det ikke uttales at vaksinen er "trygg".

Våre myndigheter har valgt en vaksine i hetteglass som inneholder 10 doser, og ikke de dyrere ferdigfylte, enkeltdosessprøyter. Med flerdosesvaksiner må det tilsettes et konserveringsmiddel, i dette tilfelle kvikksølv. Kvikksølv tilsettes ikke vaksiner som er på markedet i ferdigfylte sprøyter.

Før injisering med Pandemrix må innholdet i to hetteglass blandes: et med virusantigen-suspensjon og et med skvalen-emulsjon. Den ferdig blandingen er da nok til 10 doser. Hetteglasset må rystes før hver gang en dose er trukket opp.

Det risikeres introduksjon av luftbakterier til vaksinen hver gang en dose trekkes opp, spesielt når det er mange personer i omgivelsene. Med flerdosespreparater stilles det større krav til håndtering og teknikk enn med ferdigfylte sprøyter.

Virusantigen er i form av bittesmå partikler som flyter meget spredt i vaksinen, og som man ikke kan se. Uansett rysteteknikken til de som trekker opp hver 0,5 ml dose, kan verken produsenten eller våre helsemyndigheter garantere at man får den riktige styrken eller mengde med virusantigen som neste man som står i vaksinekøen!

Dersom våre helsemyndigheter hadde kjøpt de dyrere, "renere" vaksiner i ferdigfylte sprøyter kunne dette ha ført til mindre risiko for autoimmunesykdomer, generelt færre bivirkninger, mindre smerter og reaksjoner ved stikkstedet.

Både kvikksølv, skvalen, polysorbat og egg kunne ha vært unngått. Vi ville sannsynligvis også ha fått en vaksine med mindre fare for bakteriekontaminasjon og vi ville ha fått riktig mengde med virusantigen i hver dose.

Nå forsøker Folkehelsa å skaffe de renere vaksinene, men andre land stiller først i køen. Hvor var våre helsemyndigheter da Pandemrix ble valgt?

Published: 02.06.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media