LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Trues den offentlige helsetjenesten av at man drøfter ulike betalingsmodeller? Eller er fraværet av diskusjon mer alvorlig?

Et moralsk spørsmål

Mer brystkreft ved langvarig østrogentilskudd

Bruk av hormonbehandling med kombinasjonspreparater i mer enn fem år gir en tredoblet risiko for brystkreft. Mange kvinner bruker slike preparater i over ti år. Dette viser en studie med nesten 600 norske brystkreftpasienter.

Risiko for brystkreft ved hormonbehandling i klimakteriet

Osteosyntesesvikt etter lårhalsbrudd

Risikoen for osteosyntesesvikt etter operasjon for lårhalsbrudd er høy, også der operasjonsresultatet blir bedømt som vellykket. Dette viser en studie med pasienter operert ved Aker sykehus. Ved dislokerte brudd bør man oppnå anatomisk reposisjon, og operasjonen bør vanligvis utføres innen 48 timer.

Behandlingssvikt ved osteosyntese av lårhalsbrudd

Hvilepulsen som helsemarkør

Høy hvilepuls er assosiert med høy risiko for kardiovaskulær sykdom, særlig hos menn. Hvilepulsen kan senkes ved høyintensiv utholdenhetstrening. Telling av hvilepuls bør inngå ved vanlig helseundersøkelser, på linje med blodtrykksmåling, lipidstatus, røykevaner og vekt.

Hvorfor måle hvilepulsen?

Hva sier hvilepulsen om helse og sykdom?

Legers samrøre

Det er godt dokumentert at legers samrøre med legemiddelindustrien kan ha betydning for forskningsresultater og forvaltningspraksis. Legers interessekonflikter må synliggjøres og i størst mulig grad elimineres. Til det trengs rutinemessig og pålitelig rapportering.

Interessekonflikter – en kunnskapsbasert tilnærming

Anbefalte artikler