Å reise seg etter en smell

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wallace, Petter

  Kjøs, Peder

  Opp igjen!

  Om å reise seg etter en smell. 212 s. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2012. Pris NOK 269

  ISBN 978-82-419-0772-2

  Forfatterne henvender seg til alle som har opplevd en krise eller gått på en smell. Det er en optimistisk bok som understreker hvor viktig det er å ta aktivt grep om egen situasjon. Det er ikke nok å sette seg til og vente på bedringen. Boken er ment som supplement til annen behandling.

  Forfatterne er journalisten som gikk på en smell, og hans psykolog. Fastlege Jørgen Skavlan har skrevet forordet. Utover i boken glir begrepet «å gå på en smell» over i andre ord, som uro, angst, krise og depresjon. Derfor beskriver forfatterne aktive strategier for å mestre slike følelser og tilstander også.

  Det er 15 kapitler, inkludert utdrag av pasientjournalen, et eget kapittel om behandling og et kapittel om de pårørendes situasjon og rolle. Noen gjentakelser er det blitt – på grunn av oppdelingen i så mange kapitler.

  Boken er gjennomsyret av at man ikke må undervurdere alvoret i tilstanden til den som har gått på en smell, møtt veggen, møtt lettveggen eller hva nå man kaller fenomenet.

  Teksten er seriøs og velskrevet og inneholder mye livsvisdom, selverkjennelse, gode råd og trøst. Den utleverer ikke forfatterens personlige drama, men evner å generalisere rundt angst, uro, livskriser og depresjon.

  Jeg tenker at den appellerer spesielt til menn som har gått på en smell, og jeg tror mange menn vil kunne identifisere seg med pasienten. Begge forfatterne er menn, og de bruker noen maskuline metaforer som at angsten er en «feilmelding», «alarmsystemer» og «supertriggere». Men det er på ingen måte slik at boken er uinteressant for kvinner.

  Jeg anbefaler alle som selv har vært i nærheten av å gå på en smell, og deres ektefeller/partnere, å lese denne boken. Spesielt mener jeg at alle fastleger burde lese den. Min erfaring er at fastleger, i allianse med særlig de mannlige pasientene, kan ha en tendens til å bagatellisere alvoret og kompleksiteten i smellen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media