Underernæring hos barn er veldig utbredt

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Anslagsvis 27 % (171 millioner) av alle verdens barn under fem år har forsinket lengdevekst (stunting), og 16 % (104 millioner) er undervektige.

Det viser tallene for 2010 i en studie av vekst og ernæring i 147 land, basert på WHOs database (1). Vekstsvikt var definert som mindre enn -2 standardavvik for hhv. lengde/høyde-mot-alder og vekt-mot-alder.

Andelen barn med dårlig lengdevekst er høyere i Afrika (38 %) enn i Asia (28 %). Men fordi populasjonen er langt større i Asia, er det flere affiserte barn der (ca. 100 millioner mot ca. 60 millioner). I Asia har det vært en jevn og stabil tendens til bedring av veksten hos barn fra 1990 til 2010. Dette kan hovedsakelig tilskrives resultater fra India og Kina. Holdes Kina utenfor statistikken, er det faktisk en økende forekomst av undervekt.

Forfatterne peker på sammenhengen med ernæring. Kun 34 % av spedbarn under seks måneder var fullammet i de 29 studerte afrikanske landene, og for dem i alderen 4 – 5 måneder var andelen kun 17 %. For å lykkes med amming anbefaler WHO at barnet legges til mors bryst innen 30 minutter, men studien viste at det skjedde hos mindre enn halvparten innen en time. Videre fikk mindre enn halvparten av afrikanske barn det som i artikkelen er definert som anbefalt antall måltider. Tilstrekkelig variasjon i kostholdet (definert som mat fra minst fire av følgende sju matvaregrupper: korn/røtter, salat/nøtter, meieriprodukter, kjøtt/fisk, egg, A-vitaminrike frukter, og andre frukter/grønnsaker), ble oppnådd hos mindre enn en tredel av barna i alderen 6 – 23 måneder i de 147 landene.

Anbefalte artikler