()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Morfin er ikke lenger det klare førstevalget ved opioidbehandling av smerter.

  Retningslinjer for opioidbehandling er basert på empiri og ekspertråd. Både Verdens helseorganisasjon og European Association for Palliative Care har de siste 15 år anbefalt morfin som førstevalg ved opioidbehandling av moderate til sterke smerter. Disse retningslinjene må endres, ifølge en fersk systematisk gjennomgang av forskningen i dette feltet (1).

  I en systematisk litteraturgjennomgang ble 17 randomiserte studier identifisert og lagt til grunn i en metaanalyse av spørsmålet om peroral morfin er bedre enn placebo eller andre orale eller transdermale opioider i behandlingen av pasienter med moderate til sterke kreftsmerter (1). Analysen viste at morfin, oksykodon, hydromorfon og metadon synes å ha samme effekt og toksisitet. Disse stoffene synes derfor å være like gode og like godt egnet som førstevalgspreparat. Evidensen for morfin som førstevalg var ikke særlig sterk.

  – Det er et stort paradoks at svært mange pasienter har uakseptable smerter til tross for effektive medikamenter, sier Pål Klepstad, som er overlege og professor ved Anestesi- og intensivavdelingen ved St. Olavs hospital. – I denne studien kom de ulike opioidene ganske likt ut, men for enkeltpasienter kan ett opioid være bedre enn andre. Ideelt sett burde vi på forhånd kunne selektere pasienter til deres foretrukne opioid, sier Klepstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media