()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner med polycystisk ovarie-syndrom har økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, uavhengig av om de har fått fertilitetsbehandling eller ikke.

  Kvinner med polycystisk ovarie-syndrom og som er infertile, får oftere svangerskapsrelaterte komplikasjoner. En nylig publisert svensk studie viser at dette også gjelder de som ikke har fått fertilitetsbehandling (1).

  Av alle enkeltfødsler i Sverige i perioden 1995 – 2007 var 3 787 fødsler av kvinner med dette syndromet og nesten 1,2 millioner av kvinner uten. Polycystisk ovarie-syndrom var assosiert med svangerskapsdiabetes, preeklampsi og ekstremt for tidlig fødsel (oddsratio henholdsvis 2,32, 1,45 og 2,21 justert for bl.a. overvekt og høy fødselsalder). Barn av slike mødre hadde økt risiko for lav apgarskår og mekoniumaspirasjon og for å være stor for svangerskapsalder (large for gestational age, LGA) (justert oddsratio 1,41, 2,02 og 1,39). Forfatterne mener at kvinner med slikt syndrom bør følges opp tettere enn andre kvinner under svangerskap.

  – Dagens anbefalinger for spesialoppfølging under graviditet er mer uklare for polycystisk ovarie-syndrom enn for enkeltdiagnoser som bl.a. epilepsi og diabetes, sier gynekolog Sverre Sand i Oslo. – Dette beror nok delvis på at disse pasientene tilhører en heterogen gruppe, og at det ikke er avklart hvordan syndromet skal behandles optimalt.

  En svakhet med studien er at den ikke har kunnet identifisere kvinner med polycystisk ovarie-syndrom uten erkjent diagnose. Det betyr at det er uavklart hvor stor spredningen i risiko er innad blant pasientene Det kreves mer kunnskap for å kunne selektere dem som trenger spesiell oppfølging, sier Sand.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media