Folsyretilskudd gir økt risiko for prostatakreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilskudd av folsyre ser ut til å ha liten effekt på den totale forekomsten av kreft, men er forbundet med økt risiko for prostatakreft. Det viser en norsk metaanalyse.

  Epidemiologiske studier har gjennomgående vist assosiasjon mellom inntak av folsyre i kost og redusert risiko for kreftutvikling.Oppfølgingsdata fra de norske studiene NORVIT og WENBIT viste imidlertid at kreftrisikoen økte hos pasienter som fikk folsyretilskudd som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt (1).

  Nå har Kunnskapssenteret gjort en systematisk kunnskapsoppsummering for å avklare om det er økt kreftrisiko ved bruk av folsyretilskudd (2).

  Arbeidsgruppen i Kunnskapssenteret gjorde systematiske søk etter kontrollerte studier med folsyretilskudd og kreftinsidens eller kreftmortalitet. Metaanalysene om-fattet 19 studier, hvorav 12 randomiserte kontrollerte studier og sju observasjonsstudier. Totalforekomst av kreft ble rapportert i ti randomiserte kontrollerte studier med i alt 38 233 deltakere. Gruppen fant en grensesignifikant økt risiko for kreft totalt i gruppen som fikk folsyretilskudd, sammenliknet med placebo (RR 1,07; 95 % KI 1,00 – 1,14). Da man så på kreftformer hver for seg, fant man en signifikant økt risiko for prostatakreft (RR 1,24; 1,03 – 1,49). Ingen andre kreftformer viste statistisk signifikante forskjeller mellom folat- og kontrollgruppene, verken i randomiserte kontrollerte studier eller i observasjonsstudier. Det var heller ingen statistisk signifikant økning i total kreftdødelighet i gruppen som fikk folsyretilskudd, sammenliknet med kontrollpersonene (RR 1,09; 0,92 – 1,30).

  En vesentlig begrensning er at de fleste studiene ble utført på selekterte populasjoner, dvs. pasienter med hjertesykdom og med en overvekt av menn over 60 år. Folsyretilskudd anbefales i dag til en helt annen målgruppe, nemlig perikonsepsjonelt til kvinner for å forebygge nevralrørsdefekt. Man kan ikke konkludere noe om kreftrisiko av folsyretilskudd for kvinner i fruktbar alder.

  Artikkelen ble publisert først på nett 16.1. 2012.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media