()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Virulensegenskaper fra to ulike stammer lå bak Escherichia coli-utbruddet i Tyskland sommeren 2011.

  I mai og juni 2011 ble 810 mennesker i Tyskland rammet av hemolytisk uremisk syndrom og blodig diaré, forårsaket av enterohemoragisk Escherichia coli. Utbruddet førte til 39 dødsfall.

  En tysk forskergruppe har undersøkt utbruddsstammen, bl.a. ved bruk av screening med polymerasekjedereaksjonstester for å påvise virulensgener til shigatoksinproduserende E coli. Antimikrobiell følsomhet ble også undersøkt (1).

  Alle isolatene hadde felles virulensegenskaper med kombinasjon av genetiske loci til både shigatoksinproduserende og enteroaggregative E coli. I tillegg viste isolatene en bred betalaktamasefenotype som førte til resistens mot en rekke typer antibiotika.

  – Hemolytisk uremisk syndrom ses hyppigst hos barn, sier professor Peter Gaustad ved Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – I utbruddet i Tyskland sist sommer var derimot de fleste pasientene voksne, hyppigst kvinner, og antallet syke var svært høyt.

  Den aktuelle utbruddsstammen kombinerte virulensegenskaper fra to forskjellige diaréfremkallende E coli, shigatoksinproduserende (STEC) og enteroaggregative E coli (EAEC). På grunn av sine enteroaggregative egenskaper vil stammen adherere godt til intestinalt epitel, noe som kan resultere i økt absorpsjon av shigatoksin. Dette kan forklare både den høye andelen hemolytisk uremisk syndrom ved dette utbruddet og den høye mortaliteten, sier Gaustad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media