()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Kronisk utmattelsessyndrom er alvorlig og anstrengende for alle involverte fordi det arter seg så forskjellig og vi ennå ikke kjenner årsakene. Men vi kommer ikke raskere til målet ved å ensrette debatten»

  Meningsvokterne

  Psykofarmaka må doseres individuelt

  Psykofarmaka må doseres individuelt

  Eldre kvinner har høyere serumkonsentrasjoner av antidepressive legemidler enn menn og yngre pasienter av begge kjønn til tross for lavere forskrevet døgndose. Dette kommer frem i en studie om dosering og serumkonsentrasjon av psykofarmaka. Slike forskjeller kan ha betydning for behandlingseffekt, bivirkninger og interaksjoner.

  Alle over én kam?

  Kjønns- og aldersforskjeller ved bruk av psykofarmaka

  Atrieflimmer og trening

  Atrieflimmer og trening

  Trening med høy intensitet i mange år gir trolig økt risiko for atrieflimmer, i det minste hos menn over 40 år. Mindre intens mosjon gir neppe økt risiko. Gode studier mangler, særlig med kvinner.

  Er det farlig å trene hardt?

  Atrieflimmer, fysisk aktivitet og utholdenhetstrening

  Antipsykotiske depotinjeksjoner

  Antipsykotiske depotinjeksjoner

  Mange pasienter vegrer seg for å ta antipsykotiske legemidler i tablettform. Ved depotinjeksjoner oppnås terapeutisk serumkonsentrasjon over lengre tid. Dermed kan residiv og sykehusinnleggelse forebygges.

  Bruk av antipsykotiske depotinjeksjoner

  Dosering av faste legemidler før elektive operasjoner

  Uforsvarlig helsehjelp

  Uforsvarlig helsehjelp

  Svært få tilsynssaker om brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp fører til straffesak. Dette fremgår av en gjennomgang av rundt 2 400 saker der helsetilsynet i fylkene konkluderte med uforsvarlig helsehjelp. Av ni saker mot enkeltleger der tilsynet ba om påtale, endte fire med forelegg, fire ble henlagt og én er ikke avgjort.

  Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media